Archief

3e Module ECDL

 
Op 6 maart van dit jaar gehaald.
 
Module 1 – Basisbegrippen van de informatietechnology

Gehaald met 83%.:cheerleader:

Ik heb er nu dus 3 van de 7! Nog 1 module dan heb ik in ieder geval al mijn basis computerrijbewijs!

Ik ga nu beginnen met Powerpoint….ben benieuwd.

Advertenties

ECDL……..

 
Ik heb inmiddels 2 modules van het ECDL met een examen afgesloten.

* Module 7 – Internet Explorer en Outlook Express: Score 86% (behaald op 14 januari)

* Module 2 – Windows XP (bestanden beheren, configuratiescherm): Score 83% (28 januari)

Om te slagen voor een Module dien je minimaal 75% te scoren op het examen.

Nu ga ik beginnen aan Module 1, welke gaat over de Basisbegrippen van de Informatietechnologie (IT).

Ik ga voor mijn rijbewijs…….

 
En nee….ik ga niet voor het RIJBEWIJSrijbewijs maar voor het Europees Computer Rijbewijs (ECDL – European Computer Driving Licence)!

:typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing:

Het ECDL bestaat uit 7 modules en er zijn 2 diploma’s; het ECDL Startdiploma (vier willekeurige modules) en het Europees Computer Rijbewijs (alle modules). Wie het diploma op zak heeft, toont aan goed en efficiënt overweg te kunnen met de meest gebruikte kantoorapplicaties.

Iedereen kan ECDL halen. Of je nou een pc gebruikt voor werk, studie of privé. En speciaal voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is Toets-it ontwikkeld. Een doorlopende leerlijn, gericht op het aanleren van basis-computervaardigheden in de lessen op school.

Dat ECDL meer is dan ‘zo maar’ een papiertje, blijkt wel uit het feit dat het diploma door de Europese Commissie wordt geadviseerd als dé norm. ECDL is dé internationaal erkende standaard voor computervaardigheid. Inmiddels ingevoerd in 150 landen in de wereld met ruim 7 miljoen kandidaten.

ECDL wordt in Nederland aangeboden door EXIN, hét exameninstituut voor ICT’ers. De ECDL module-examens zijn voor het jaar 2007/ 2008 door KCE (KwaliteitsCentrum voor Examinering) goedgekeurd.

De modules

ECDL, het Europees Computer Rijbewijs, bestaat uit zeven modules. Elk van deze modules behandelt een specifiek onderwerp. Dat varieert van tekstverwerking tot het maken van presentaties. Je doet examen per module en de volgorde bepaal je zelf.

De zeven modules zijn:

1. Basisbegrippen van Informatietechnologie (IT)
2. De computer gebruiken en bestanden beheren: Windows
3. Tekstverwerking: Word
4. Spreadsheets: Excel
5. Databases: Excel
6. Presentaties: Powerpoint
7. Informatie en Communicatie: Internet Explorer 7 en Outlook Express 6

Alle modules, behalve de eerste, zijn een test van praktische vaardigheden. De rode draad is de realiteit – wat je elke dag meemaakt achter een computer.
Om de modules te kunnen afleggen, heb je een ECDL modulekaart nodig. Dat is een persoonlijk document waarop de behaalde modules worden bijgehouden. Een modulekaart is drie jaar geldig, vanaf het moment dat je het eerste module-examen behaalt.

Uitgebreide beschrijving van de ECDL modules

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving per module; wat wordt er van de ECDL kandidaat verwacht tijdens de module-examens. Iedere keer als er over de kandidaat wordt gesproken in de hij-vorm, wordt vanzelfsprekend ook gerefereerd aan vrouwelijke kandidaten.

1. Basisbegrippen van Informatietechnologie (IT)
De kandidaat heeft begrip van enkele van de voornaamste basisbegrippen van IT op een algemeen niveau. Daarnaast heeft hij kennis van de opbouw van de PC, zowel van de hardware als van de software en van enkele van de basisbegrippen van informatietechnologie (IT) zoals gegevensopslag en geheugen. Hij begrijpt hoe informatienetwerken worden gebruikt in de computerwereld en is op de hoogte van het nut van toepassingen van computersoftware in het dagelijks leven. De kandidaat kent de gezondheids- en veiligheidsaspecten evenals enkele milieufactoren met betrekking tot het gebruik van computers. Hij is op de hoogte van enkele van de voornaamste aspecten van beveiliging en wetgeving die samenhangen met het gebruik van computers.

2. De computer gebruiken en bestanden beheren: Windows
Deze module vereist kennis en bekwaamheden in het gebruik van de basisfuncties van een PC en het besturingssysteem ervan. De kandidaat is in staat de voornaamste basisinstellingen aan te passen, de ingebouwde helpfuncties te gebruiken en kan omgaan met een niet reagerende toepassing. Hij kan effectief omgaan met het bureaublad en werken met pictogrammen en vensters. De kandidaat kan bestanden en mappen beheren en organiseren, weet hoe deze kunnen worden gekopieerd, verplaatst en gewist èn kan bestanden in- en uitpakken. De kandidaat begrijpt wat een computervirus is en kan een anti-virusprogramma gebruiken. En hij kan eenvoudige opdrachten voor tekstverwerking uitvoeren en mogelijkheden voor afdrukbeheer binnen het besturingssysteem gebruiken.

3. Tekstverwerking: Word
In deze module toont de kandidaat aan dat hij een tekstverwerkingstoepassing op een computer kan gebruiken. De kandidaat kan dagelijkse taken uitvoeren die samenhangen met het maken, opmaken en afwerken van kleine tekstverwerkingsdocumenten zodat ze gereed zijn voor verspreiding. Hij kan tevens tekst binnen en tussen documenten kopiëren en verplaatsen. De kandidaat is bekwaam in het gebruik van enkele van de functies die samenhangen met tekstverwerkingstoepassingen zoals het maken van standaard tabellen, het gebruik van illustraties en figuren binnen een document èn het gebruik van samenvoegfuncties.

4. Spreadsheets: Excel
De kandidaat snapt de basisbegrippen van spreadsheets en is in staat een spreadsheetprogramma op een computer te gebruiken. De kandidaat kan taken uitvoeren die samenhangen met het ontwikkelen, opmaken, aanpassen en gebruiken van een spreadsheet van beperkte omvang en kan die gereed maken voor verspreiding. Hij maakt eenvoudige wiskundige en logische bewerkingen met behulp van eenvoudige functies en formules. En de kandidaat is bekwaam in het maken en opmaken van grafieken.

5. Databases: Access
De kandidaat begrijpt enkele van de voornaamste basisbegrippen van databases en is in staat een database op een computer te gebruiken. De kandidaat kan tabellen, queries, formulieren en rapporten maken en wijzigen en kan uitvoer voorbereiden zodat deze klaar zijn voor verspreiding. De kandidaat kan tabellen lezen en informatie uit een database halen en manipuleren met behulp van zoek- en sorteerfuncties in het pakket.

6. Presentaties: Powerpoint
In deze module toont de kandidaat aan dat hij bekwaam is in het gebruik van presentatiehulpmiddelen op een computer. De kandidaat voert taken uit als het maken, opmaken, wijzigen en het voorbereiden van presentaties met verschillende dia lay-outs voor vertonen en uitgeprint verspreiden. Hij is in staat tekst, plaatjes, afbeeldingen en grafieken binnen de presentatie en tussen presentaties te kopiëren en te verplaatsen. De kandidaat kan algemene handelingen uitvoeren met afbeeldingen, grafieken en getekende objecten en kan tevens verscheidene effecten in diavoorstellingen toepassen.

7. Informatie en communicatie: Internet Explorer 7 en Outlook Express 6
Informatie en Communicatie is verdeeld in twee hoofdstukken. Het eerste deel – Informatie – verwacht van de kandidaat inzicht in enkele van de begrippen die samenhangen met het gebruik van het Internet en kennis van enkele van de veiligheidsoverwegingen. De kandidaat kan algemene zoektaken uitvoeren met een webbrowser en beschikbare zoekmachines. Hij kan websites aan de lijst van favorieten toevoegen en webpagina’s en zoekresultaten uitprinten. De kandidaat kan navigeren binnen formulieren op een website en kan deze invullen.
In het tweede deel – Communicatie – wordt van de kandidaat verwacht dat hij inzicht heeft in enkele van de begrippen van elektronische post (e-mail) snapt en van enkele van de veiligheidsoverwegingen die samenhangen met het gebruik van e-mail. De kan-didaat toont aan in staat te zijn e-mail software te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van berichten en kan bestanden bij e-mailberichten voegen. De kandidaat kan binnen e-mail software berichtenmappen organiseren en beheren.

:typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing: :typing:

Ik ga dit rijbewijs (proberen) te halen via Interakt. En ik ben nu net begonnen met Module 7: Internet Explorer en Outlook Express.

Even rustig en makkelijk beginnen!!!!

Mijn eerste 2 examens…..

 
Nou, de eerste 2 deelkwalificaties heb ik dus met een examen afgesloten.
 
Pff…..
 
Eerst kom je daar aan: mega drukte! Zowel binnen als buiten: Help…..wat moeten al die mensen hier?!
En je zag heel veel mensen met hun boeken/schriften slepen en nog nalezen, etc. (Ik had dus niets bij me!)
 
Mijn examen zou om 10 uur beginnen en tot max. 1 uur duren. Had dus 3 uur de tijd.
 
 
Om kwart voor ging ik richting de zaal waar ik moest wezen en daar aangekomen: Oh my…..Wat een rijen met tafels en stoelen!

Nou…mijn plekkie opgezocht en toen was het wachten op het "startsein"!
 
Heb ik mijn examenopdrachten voor mij van zowel Individu & Samenleving als van Sociale Vaardigheden. Eerst maar Individu & Samenleving gedaan, toen de andere.
Bij beide dacht ik: Huh, wat is dit allemaal? Heb ik dit geleerd, stond dit in mijn boeken? En bij hetgene waarvan ik wel wist dat het in mijn boeken stond, was het van: Wat was dat ook al weer?!
 
Op een gegeven moment ga je toch maar "invullen" want ja, je moet toch wat.
Alles leek op elkaar, wist af en toe echt niet meer wat wat nou was! Maar ze zeggen altijd, vertrouw op de eerste ingeving, dus oke, die dan ook maar gekozen.
 
Uiteindelijk was ik om half 12 klaar en heb ik alles ingeleverd!
 
Het was heerlijk weer, dus ik ben buiten in het zonnetje gaan wachten tot ik zou worden opgehaald. (Even met ouders ergens naar toe, even wat afleiding!) Andere cursisten/studenten die klaar waren met hun examen(s) gingen gelijk weer de boeken erbij pakken of overleggen met anderen, hoe of wat ze hadden geantwoord, enz.
(Ik dus niet…had ook niets bij me, maar ook niet echt de intentie om nu al te willen weten wat ik ervan had gebakken!)
 
En toen zou het nog zo’n 6 weken gaan duren voor de uitslag op de mat zou gaan vallen!
 
Maar ik had echt het idee dat ik er weinig van had gebakken, dus dat ik ook niet geslaagd zou zijn! En dat gevoel bleef ik houden! Nou, ja….in januari was er weer een kans, dan zou het vast al beter gaan: was dan voorbereid op de hoeveelheid mensen en de gang van zaken!
 
 
And there it was: de envelop van het examenbureau!
 
 
Eenmaal boven heb ik de envelop opengemaakt en gekeken en wat zag ik tot mijn verbazing?
 
 
Met 2 ZEVENS!

En nog meer cijfers…….

Inmiddels heb ik al weer 5 cijfers terug voor mijn huiswerk van
 
Sociale Vaardigheden

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 
Les 1 – Hoofdstuk 1 – Communicatie:               7
Les 2 – Hoofdstuk 1 – Communicatie:            8.5
Les 3- Hoofdstuk 2 – Gesprekstechniek:         9
Les 4 – Hoofdstuk 3 – Tweegesprekken:          8
Les 5 – Hoofstuk 4 – Cultuur en Vertrouwen:   8
 
 
 
Vooral het cijfer van Les 4 vind ik super!
Want ik vond dit echt een pittige opdracht, en had er niet zoveel vertouwen in dat ik het goed had gemaakt.
Dacht echt van als ik hier een 5 of 6 voor heb, dan mag ik in mijn handen knijpen…..

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mijn opleiding….

 
Ik heb mij inmiddels door het boek Individu & Samenleving heen gewerkt
 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

En heb daar ook mijn cijfers voor gekregen
 
 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hoofdstuk 1- Maatschappelijke Vraagstukken:      9.5
Hoofdstuk 2 – Democratie en Rechtstaat:               7
Hoofdstuk 3 – Op weg naar werk:                        10
Hoofdstuk 4 – Arbeidsomstandigheden:                  9
Hoofdstuk 5 – Sociale Zekerheid:                         10
 
 
Zo te zien kan ik voor dit vak wel al examen gaan doen!
 
Ik hou jullie op de hoogte….
 
 
Ga nu verder met Sociale Vaardigheden

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket